Unior ručni alati alat – Elektroleum – ELEKTRONIKA

Kompanija se rangira među najveće svetske predstavnike metaloprerađivačke industrije. Kompanija svoj uspeh zasniva na odlično ostvarenoj sinergiji svoja tri proizvodna segmenta (ručni alati, delovi za kovanje i sinteorvanje i specijalne mašine) koji kompaniji omogućavaju balansiran portfolio aktivnosti. Pouzdani odnosi sa dobavljačima su takođe veliki faktor uspeha.

Program Unior ručnih alata godišnje proizvodi preko 10 miliona komada alata i proizvoda od lima . Naslednik je bogate kovačke tradicije na području Pohorja i severoistočne Slovenije. U 19. veku se pojavilo nekoliko kovačnica na području Pohorja, koji su proizvodili poljoprivredne i zanatske alate. Njihov rad je povezan sa četiri železare u ovoj oblasti. Prva fabrika kovanog alata osnovana je početkom 20. veka, 1919. godine. Inženjeri Mirko Bremec i Valter Mach osnovali su Stiria Iron-Industrial Compani u Zrečama, gde kompanija Unior i danas ima svoje prostorije. Kompanija je tada bila savremena fabrika i proizvodila kovani alat za poljoprivredu, rudarstvo i zanate. Fabrika kovanja je pretvorena u mehaničku kovačnicu. Kovanje je obnovljeno posle Drugog svetskog rata. 1947. godine, nakon renoviranja i završetka zgrade, kovanje je preimenovano u Fabriku kovanih alata Zreče. U drugoj polovini XX veka, fabrika se uglavnom razvijala ulaganjem u proizvodnju ručnih alata. Pretežno orijentisan ka razvoju univerzalnih alata, fabrika je preimenovana 1974 i postala je poznata kao Unior, Fabrika kovanih alata Zreče. U narednim decenijama, Unior je uspostavio široko rasprostranjenu mrežu prodaje i distribucije širom svijeta.

Razvoj u 21. veku Unior je započeo ispunjavanjem brojnih zahtevnih standarda kvaliteta i standarda za upravljanje životnom sredinom. Kompanija ušla je na američko, australijsko, rusko i kinesko tržište i osnovala sopstvene firme na tim tržištima. Unior je globalni brend ručnih alata.

Naša ponuda UNIOR alata.

Source link

Možda vam se svidi

More From Author

+ There are no comments

Add yours